[qcld-ilist mode=”one” list_id=”16131″]

دوره آموزش غواصی یک ستاره زیر نظر فدراسیون جهانی غواصی برگذار میشود.

مدرک غواصی دریافتی بین المللی است و در تمام دنیا شناخته شده است.

شهریه دوره ها هر سه ماه آپدیت میشود.

برای ثبت نام در دوره آموزشی با مربی خود تماس بگیرید : 09128603059