خانه

زندگی تو تغییر میده

یک غواص خوب

آموزش غواصی رسالت ما است

آدرس مرکز آموزش غواصی:

آیا میدانستید انواع مختلف غواصی در ایران امکانپذیر است؟

غواصی در دریاچه،غواصی غار،غواصی در کشتی غرق شده،غواصی در دریا،غواصی در ارتفاع ،غواصی در یخ ، غواصی در جریان ، غواصی در شب ، غواصی عمیق، و…

آیا میدانستید سایت های غواصی بسیار زیبایی در ایران هست که غواصان دنیا آرزوی غواصی در آن را دارند؟من لیستی از آنها را آماده کرده ام

دوره آموزش مقدماتی غواصی

اولین دوره برای ورود شما به دنیای غواصی
تومان 2500000 یک دوره چهار روزه
  • 8 ساعت آموزش تئوری غواصی
  • یک روز آموزش غواصی در استخر غواصی
  • آموزش عملی غواصی چهار غواصی در دریا
در لحظه زندگی کن